Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å løse situasjonen mellom ansatte og ledelse ved voksenpsykiatrisk avdeling på Hjelset

Datert: 12.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til situasjonen knyttet til voksenpsykiatrisk avdeling på Hjelset. Arbeidstilsynet har bedt om svar fra Helse Nordmøre og Romsdal innen 25. mars vedrørende hvilke tiltak som iverksettes for å løse situasjonen. Undertegnede har mottatt signaler som tyder på at ledelsen i foretaket er en del av konflikten.

Hva vil statsråden foreta seg for å løse situasjonen mellom ansatte og ledelse ved voksenpsykiatrisk avdeling på Hjelset?


Les hele debatten