Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om å medvirke til at Gassco får i oppdrag å utrede bruk av en større dimensjon på rørledningen for transport av fanget CO¨2 fra Kårstø til Utsira-formasjonen

Datert: 11.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Gassco utreder nå etter oppdrag fra Gassnova grunnlaget for en investeringsbeslutning for en 12 tommers rørledning for transport av fanget CO2 ut fra Kårstø til lagring i Utsira-formasjonen. Gassco har konkludert med at en større rørledning vil være en mer kostnadseffektiv løsning. En større ledning vil også åpne for industrielle muligheter som en 12 tommers ledning ikke har kapasitet til.

Vil statsråden medvirke til at Gassco også får i oppdrag å utrede bruk av en større rørledning fra Kårstø til Utsira-formasjonen?


Les hele debatten