Muntlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvordan utfordringene med kø og trengsel i byområdene skal løses i framtiden, med bakgrunn i at Nasjonal transportplan ikke har gode tilsvar til dette

Datert: 18.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Først vil jeg gratulere samferdselsministeren med at Nasjonal transportplan er lagt fram for Stortinget. Vi har gledet oss til det veldig lenge. Det er mange positive forslag og mange tiltak som er nødvendige – og som har fått stor oppmerksomhet i lokale medier. Alt dette er bra.

Det som imidlertid har blitt klart for mange, er at planen ikke har gode tilsvar til de utfordringene som vi står overfor, med kø og trengsel i byområdene. I de store byene forventes det en sterk befolkningsvekst. Så selv om det blir lettere å komme seg inn til byene, enten med bane eller bil, kan vi risikere at det blir enda lengre køer inne i byene. Det blir med andre ord vanskeligere for folk å komme seg til og fra jobb og barnehage. Så mitt spørsmål til samferdselsministeren er: Er hun enig i denne situasjonsbeskrivelsen, og har hun gjort seg noen tanker om hvordan utfordringene i de største byene våre skal løses i framtiden?


Les hele debatten