Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at hele strekningen Nybakk-Kongsvinger blir ferdigstilt snarest mulig

Datert: 19.03.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 25.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I henhold til Nasjonal transportplan kan det ta 10 år før strekningen Slomarka-Kongsvinger på riksvei 2 i Hedmark blir ferdigstilt. Strekningen Nybakk-Slomarka er nevnt med kun to linjer. Det skaper stor frustrasjon at en så viktig vei ikke blir høyere prioritert.

Hva vil statsråden gjøre for at hele denne strekningen Nybakk-Kongsvinger blir ferdigstilt snarest mulig?


Les hele debatten