Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

Datert: 24.03.2009
Spørsmålet er trukket tilbake

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hjartdal Røde Kors i Telemark er et av mange frivillige lag som rammes av dagens momsreglement, et reglement Frivillighet Norge mener utgjør en "skatt på frivillighet". Reglene påfører for eksempel Hjartdal Røde Kors ekstra utgifter ved kjøp av snøscootere.

Vil statsråden sørge for at frivillige lag og organisasjoner slipper denne momsbelastningen i fremtiden?


Les hele debatten