Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om etablering av følgetjeneste i områder som berøres av sommerstengte fødeavdelinger, der hvor avstanden tilsier det

Datert: 24.03.2009
Fremsatt av: Laila Dåvøy (KrF)
Besvart: 01.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Det kommer nå meldinger om at flere fødeavdelinger skal være stengt i sommer, blant annet Molde og Kristiansund, og at det vurderes på Orkdal. Det er uklart hvilke grep som har vært tatt i disse helseforetakene for å unngå sommerstenging. Statsråden forutsetter i St.meld. nr. 12 for 2008-2009 at det ikke er økonomi alene som skal være årsak til stenging.

Vil det bli etablert følgetjeneste der avstanden tilsier det, i alle områder som berøres av sommerstengte fødeavdelinger sommeren 2009?


Les hele debatten