Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Om at E6 mellom Minnesund og Skaberud tidligst vil stå ferdig i 2015, og hva som er grunnen til at prosjektet utsettes så lenge

Datert: 19.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I den nylig framlagte Nasjonal transportplan, står det at E6 mellom Minnesund og Skaberud skal påbegynnes i første planperiode og avsluttes i siste. Det betyr at denne vegstrekningen tidligst vil stå ferdig i 2015. Dette var en strekning som man helt fram til desember 2008 hadde håp om kunne være ferdig i 2011. Vi snakker her om en av de mest trafikk- og ulykkesbelastede strekninger i landet med vital betydning for store deler av landet.

Hva er grunnen til at prosjektet utsettes så lenge?


Les hele debatten