Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at en større andel av statens inntekter fra biltrafikk brukes til veiformål de neste ti år

Datert: 25.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom svar på skriftlig spørsmål nr. 891 for 2008-2009 har finansministeren svart at Finansdepartementet ikke har utarbeidet framskriving av utviklingen av bilavgiftene. Anslaget for 2009 er på ca. 60 mrd. kr. En nøktern framskriving antyder at staten i NTP-perioden vil kunne få over 700 mrd. kr i inntekter fra biltrafikken. I regjeringens forslag til NTP for 2010-2019 er det satt av 219 mrd. kr til veiformål. Behovet er omtrent 3 ganger så stort.

Hva vil statsråden gjøre for at en større andel av statens inntekter fra biltrafikk skal brukes til veiformål de neste 10 år?


Les hele debatten