Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Om at rapporter og forskningsresultater innen samfunnsmedisin viser at kvinner får dårligere behandling innen helsevesenet enn menn

Datert: 26.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Flere rapporter, bl.a. en svensk rapport fra 2007, og forskningsresultater innen samfunnsmedisin, viser at kvinner får dårligere behandling innen helsevesenet enn menn. Den svenske rapporten avdekker at kvinner får dårligere slagbehandling, lengre ventetid på hjerteoperasjon og dårligere tilgang på nye legemidler. Menn og kvinner har ulike symptomer, med ulike behov, men urettmessig forskjellsbehandling er alvorlig. Statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet mener dette er uakseptabelt.

Hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten