Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om at man ikke har klart å bygge én eneste vindmølle med dagens støttesystem for fornybar energi, og når Regjeringen vil begynne å lytte til vindkraftutbyggerne, opposisjonen og Enova

Datert: 01.04.2009
Besvart: 01.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Olje- og energiministeren har gjentatte ganger på denne talerstol sagt at Enova er Regjeringens viktigste redskap i fornybarsatsingen. Det er godt å ha et slikt redskap når man har hatt tre olje- og energiministre og tre ulike støttesystemer for fornybar energi på de tre årene som Regjeringen har sittet.

Desto verre blir det da når det viktigste redskapet, Enova, ikke fungerer i forhold til vindkraftutbygging.

La meg sitere administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, sine uttalelser på TV2 sist mandag:

«Vi opplever at bransjen har vært gjenstand for litt uforutsigbare rammebetingelser … Etter 2010 ligger det ikke inne noe penger på vindkraft i Norge. Det er en uforutsigbarhet for bransjen, og vi synes det må være naturlig å komme med ganske snarlig avklaring på det».

Statsråden kjenner sitt svar til TV2 om årlige budsjetteringer og at Regjeringen har startet en opptrapping i forhold til fornybar satsing. Men det er altså en sammenheng mellom støttesystem og utbygging. Og når vi med dagens støttesystem ikke har klart å få bygd én eneste vindmølle under denne regjeringen, forteller det meg at vi har et system som ikke fungerer. Jeg tror vi må ha sete i den rød-grønne regjeringen for ikke å skjønne det.

Så mitt spørsmål blir: Når vil Regjeringen begynne å lytte – lytte til vindkraftutbyggerne, som er misfornøyde, lytte til opposisjonen, som er utålmodig, og lytte til Enova, Regjeringens viktigste redskap i forbindelse med fornybarsatsingen, som trenger forutsigbarhet? Når starter dere med lytteprosessen?


Les hele debatten