Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å sørge for at bare forfalt skatt på opptjent inntekt kan inndrives dersom innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende skjer for sent

Datert: 01.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Selvstendig næringsdrivendes forskuddsskatt forfaller i 4 terminer etter hvert som opptjening pågår. Om man betaler bare noen dager for sent så forfaller all utskrevet forskuddsskatt umiddelbart, selv om ikke den næringsdrivende på det tidspunkt har opptjent inntekt for hele året og således ikke har likviditet til å betale, kanskje heller ikke vil få så stor inntekt at det er mulig.

Vil statsråden fjerne denne regelen slik at bare forfalt skatt på opptjent inntekt kan inndrives slik?


Les hele debatten