Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for hurtigere realisering av vegtunnelen til Arna, da prosjektet må inngå i ny KS1 for regionpakke Bergen, noe andre prosjekter i regionen slipper

Datert: 15.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til omtale av vegtunnel til Arna, Arnatunnelen, i regjeringens forslag til NTP 2010-2019 på side 161. Det er gjennomført nødvendig planarbeid, inklusive konsekvensanalyser for dette prosjektet. Ifølge Statens vegvesen kan det anbefalte av flere trasévalg gjennomføres trafikkmessig med høy samfunnsøkonomisk nytte og uten økning i transportarbeidet. Likevel må dette prosjektet nå inngå i ny KS1 for regionpakke Bergen mens andre prosjekter i regionen slipper dette.

Hva vil statsråden gjøre for å få hurtigere realisering?


Les hele debatten