Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at radonnivået i skoler og barnehager ikke overskrider tiltaksgrensen

Datert: 16.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å sikre at radonnivået i skoler og barnehager ikke overskrider tiltaksgrensen, som i dag er satt til 200 Bq/m3. En undersøkelse foretatt av Statens strålevern viser at bare 4 av 10 kommuner har foretatt radonmåling i skoler og barnehager. Bare 14 pst. av de som har foretatt måling har satt i verk tiltak.

Hva vil statsråden gjøre for å få flere kommuner til å sikre at radonnivået i skoler og barnehager ikke overskrider tiltaksgrensen?


Les hele debatten