Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om å sørge for at revisjoner av vannkraftkonsesjoner innlemmes i arbeidet med tiltaksplaner under vanndirektivet slik at vi får konkrete miljøforbedringer

Datert: 23.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Mange vannkraftverk i Norge, særlig de gamle der konsesjonene er modne for revisjon, tilfredsstiller ikke dagens krav til miljøhensyn og flerbrukshensyn. I sin innstilling til gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge, påpekte et bredt flertall i energi- og miljøkomiteen viktigheten av at revisjoner av vannkraftkonsesjoner må innlemmes i arbeidet med tiltaksplaner under vanndirektivet.

Hvordan vil statsråden følge opp at dette skjer i praksis, slik at vi får se konkrete miljøforbedringer?


Les hele debatten