Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at kommuneøkonomien i Norge aldri har vært dårligere, og at man for første gang i historien har et negativt driftsresultat, ifølge Statistisk sentralbyrå

Datert: 22.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Jeg vil benytte denne anledningen til å kondolere Regjeringen med en svært mørk og dyster rekord: Aldri har kommuneøkonomien i Norge vært verre. Og det er ikke noe som Fremskrittspartiet sier, det er noe Statistisk sentralbyrå slår fast. Det et faktum at man for første gang i historien etter at man begynte å måle driftsresultat i norske kommuner, er i en situasjon hvor det er negativt. Det nytter lite å snakke om å satse på eldreomsorg, snakke om å bygge nye skoler, snakke om å satse på barnehager eller barnevern, eller integrering, for den saks skyld, når det er kommunene som må levere disse tjenestene, og denne Regjeringen ikke setter norske kommuner i stand til å gjøre det.

Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Vi får daglig tilbakemeldinger fra våre egne lokalpolitikere som fortviler over situasjonen der ute. Det er altså en regjering med flertall i Stortinget som har gjennomført en politikk stikk i strid med det man hevdet i valgkampen i 2005, nemlig at man skulle satse på kommuneøkonomi og gjenopprette gode tilstander i norske kommuner. – Det stikk motsatte er altså tilfellet.

Så mitt spørsmål til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa er følgende: Har Regjeringen gitt opp? Har den innsett at den ikke klarer å oppfylle sine valgløfter fra 2005? Har den kastet kortene?


Les hele debatten