Muntlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007, en investering som skjedde under meget spesielle omstendigheter og som ble gjort uten økonomisk kvalitetssikring

Datert: 22.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Jeg har et spørsmål til finansministeren. Hun har ansvar for felleskassen og Pensjonsfondet. Jeg vil spørre henne om Aker-saken.

Sett bort fra enkelte anonyme uttalelser til pressen om at Arbeiderpartiet har håndtert denne saken helt på egenhånd, har vi hørt lite fra andre regjeringsmedlemmer i denne saken. Finansministeren har derimot reist en debatt om såkalt aktiv forvalting av Statens pensjonsfond. Slike investeringer har som kjent medført betydelige tap, også store tap i enkeltselskap.

I den sammenheng er det jo nærliggende å peke at Regjeringen selv praktiserer en ganske tvilsom form for aktiv forvaltning gjennom sine direkte oppkjøp på børsen. Ett eksempel er utbetalingen av 5 milliarder kr fra vår felles pensjonskasse til Aker i 2007 for å kjøpe aksjer i Aker Holding. Ikke bare økte olje- og gasseksponeringen, men investeringen skjedde under meget spesielle omstendigheter. Staten gikk inn med penger til en nær politisk støttespiller av Arbeiderpartiet. Staten investerte 5 milliarder kr, bevisst gjort uten økonomisk kvalitetssikring. Staten gikk inn på fundamentalt andre betingelser enn det de private investorene gjorde. Staten gikk inn i et holdingselskap, hvor man er gissel og i realiteten stemmekveg for hovedaksjonæren. Staten fikk en aksjonæravtale full av juridiske hull, og statens oppfølging i Aker Holdings styre har ikke bidratt til å forsvare verdiene som er investert.

Jeg synes det ble noe lettvint med Arbeiderpartiets krigserklæring mot Kjell Inge Røkke og Aker i påsken. Er finansministeren enig med Høyre i at Aker Holding-investeringen ikke akkurat representerer pionervirksomhet hva gjelder forvaltning av felleskassen?


Les hele debatten