Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til justisministeren

Om å gjennomgå og eventuelt foreta justeringer i utplasseringen av såkalte biometriske passkiosker for å imøtekomme publikums behov

Datert: 23.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Fordelingen og utplasseringen av såkalte biometriske passkiosker ved de enkelte politidistrikt har avdekket at dette medfører urimelig ulempe for publikum flere steder. Statsråden har uttalt at fordelingen må kunne tas opp for eventuelle justeringer dersom utplasseringen ikke imøtekommer publikums behov.

Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang og eventuelt foreta justeringer snarlig for å unngå unødig ulempe for publikum?


Les hele debatten