Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å forlenge prøveprosjektet med oppgavedifferensiering i bydel St. Hanshaugen Oslo slik at aktiviteten ved kvalifiseringssenteret opprettholdes

Datert: 29.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Prøveprosjektet med oppgavedifferensiering i bydel St. Hanshaugen Oslo gir gode resultater. Prøveprosjektet skal avsluttes i løpet av høsten. Arbeidsledigheten stiger stadig, og øker mest i Oslo i denne bydelen. Vi ser samtidig at Nav er under press. Et enstemmig bydelsutvalg ønsker nå å forlenge prosjektet, slik at aktiviteten ved kvalifiseringssenteret opprettholdes minst på dagens nivå.

Vil statsråden gi sin tillatelse til at St. Hanshaugen bydel får denne muligheten?


Les hele debatten