Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om å sørge for at Andmyran Vindpark kan realiseres, med henvisning til at konsesjonsvedtaket ble påanket og har ligget til klagebehandling siden 2007

Datert: 29.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Andmyran vindpark søkte konsesjon i januar 2005 for en vindmøllepark på 160 MW. 20. desember 2006 ga NVE vindparkprosjektet konsesjon og skriver bl.a. at prosjektet vil bidra til å nå Stortingets vindkraftmålsetting. Konsesjonen ble påanket og har nå ligget til klagebehandling siden 2007. Utbygger og kommune har nå behov for en rask avklaring, bl.a. i forbindelse med Enovas søknadsfrister.

Er det ikke nå på tide at statsråden tar en avgjørelse i saken, slik at prosjektet kan realiseres og skaffe landet sårt tiltrengt ny fornybar energi?


Les hele debatten