Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt Regjeringen vil utvide og endre finansieringsgrunnlaget for NTP 2010-2019 etter at Arbeiderpartiets landsmøte ga sin tilslutning til prosjektfinansiering

Datert: 23.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forslag til NTP 2010-2019 heter det: "Regjeringen er opptatt av å prøve ut ulike modeller for finansiering av samferdselsprosjekter for å videreutvikle kunnskapen knyttet til effektiv utnyttelse av ressursene." Likevel vil ikke Regjeringen åpne for flere OPS-prosjekter og prosjektfinansiering og lånefinansiering ble avlyst av Regjeringen alt i budsjettet for 2007. Nylig har Arbeiderpartiet på sitt landsmøte gitt tilslutning til prosjektfinansiering.

Vil Regjeringen nå utvide og endre finansieringsgrunnlaget for NTP 2010-2019?


Les hele debatten