Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å styrke eldres rettigheter gjennom innføring av verdighetsgarantien

Datert: 29.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Høsten 2007 inngikk regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre en avtale om å styrke eldreomsorgen. Avtalens første punkt var styrking av eldres rettigheter gjennom innføring av en verdighetsgaranti. Dette skulle skje i forbindelse med en felles helse- og sosiallovgivning som den gang, av daværende helseminister, ble sagt å være nært forestående. Fortsatt er ikke denne saken engang sendt på høring.

Riksrevisjonens rapport om eldre som ikke får en verdig omsorg i dag, har mer enn synliggjort at det nå haster med å styrke eldres rettigheter. Rett til institusjonsplass når det er behov for det, enerom, tilrettelegging for demente, riktig medisin, rett til å styre egen døgnrytme, god ernæring og dagtilbud, er noe av innholdet i verdighetsgarantien som Regjeringen har lovet å gjennomføre. Mitt spørsmål er: Når vil statsråden styrke eldres rettigheter gjennom verdighetsgarantien?


Les hele debatten