Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om de omfattende dokumentasjonskravene i skolen, og hvordan dette stiller seg i forhold til løftet om at lærere skulle få mer tid til formidling

Datert: 29.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Venstre legger helt avgjørende vekt på at læreren skal være en tydelig leder i jobben som lærer, være trygg som fagperson og trygg som voksen. Jeg har merket meg at statsråden etter en utfordring i media for en tid tilbake gav fem forpliktende løfter til norske lærere. Et av løftene var at man skulle få mer tid til formidling.

Jeg er klar over at statsråden har satt ned et utvalg som ser på tidsbruk. Det som bekymrer meg og Venstre, er at når jeg reiser rundt på skoler, på forskjellige steder, og når jeg får e-mail, får jeg tilbakemeldinger fra lærere som er slik som jeg nå sier at de skal være – de er tydelige lærere, de er trygge i det de gjør, de er trygge fagfolk, og de forteller om en dokumentasjon som er så omfattende at en må begynne å lure på om rettsliggjøringen i Norge er blitt så omfattende at dokumentasjonen blir et mål i seg selv.

Altså: Det blir så mye dokumentasjon av redsel for at en eller annen elev en eller annen dag skal komme med en advokat og reise sak mot en skole. Det nærmer seg nesten – uten sammenligning – den situasjonen vi for så vidt har i USA, hvor folk av og til ikke tør å hjelpe av redsel for å få et søksmål mot seg. Dette er en utvikling som i hvert fall bekymrer Venstre, for vi skjønner at ting skal vises for seg, og vi skjønner at ting skal ha kvalitet. Men vi legger stor vekt på at kvaliteten oppnås gjennom en god utdanning, gjennom et godt forhold og samarbeid mellom elever og lærere og gjennom et godt samarbeid med foreldre. Men når dokumentasjonskravene blir så omfattende som dette, kan jeg forstå meldingene jeg får tilbake.

Mitt spørsmål til statsråden er: Deler statsråden denne bekymringen for en byråkratisering som går på tvers av det meste vi politikere mener, hvor det nesten kan se ut som om deler av forvaltningen går på autopilot? Deler statsråden denne bekymringen for byråkratisering?


Les hele debatten