Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om at Regjeringen har brutt avtalen om å styrke eldreomsorgen ettersom det ikke har blitt fremmet forslag om en verdighetsgaranti

Datert: 06.05.2009
Besvart: 06.05.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Eldre mennesker som er avhengig av pleie og omsorg og mange forskjellige tjenester fra det offentlige, er en sårbar gruppe. Det er viktig at noen passer på rettighetene deres, og det er viktig at rettighetene deres styrkes. Jeg er derfor glad for at vi har Statens helsetilsyn, men jeg er veldig urolig over de signalene som kommer fra Helsetilsynet når det gjelder hvordan eldre mennesker har det, de som er sårbare og avhengig av omsorg og pleie.

I forrige måned fant Helsetilsynet grunn til å slå alarm overfor departementet. Til tross for at de enda ikke var ferdig med tilsynet, melder de at eldre mennesker i sykehjem er utsatt for en alvorlig risiko for svikt i f.eks. medisinering, noe som er så avgjørende for deres liv og helse. Helsetilsynet har også utpekt eldreomsorgen som et risikoområde, og de har satt inn et fireårig tilsyn for å følge opp denne sårbare gruppen. Å kalle det et risikoområde fra Helsetilsynets side er ikke akkurat noen anerkjennelse av den innsatsen denne regjeringen har gjort for de eldre. Det skinner ikke av eldreomsorgen, statsminister. Derfor fikk vi til en avtale om å styrke eldreomsorgen, og i den avtalen var krumtappen at Regjeringen skulle fremme forslag til nye rettigheter: rett til en verdig omsorg og plass, rett til riktig medisinering, rett til riktig ernæring, rett til aktiviteter og kultur – en verdighetsgaranti. I forrige uke opplyste helseministeren fra denne talerstolen at den delen av avtalen er lagt i en skuff. Vi trodde den skulle følges opp med et lovforslag før valget, nå er det helt i det blå. Det er alvorlig nok at Regjeringen bryter en avtale med Kristelig Folkeparti, statsminister, men det er enda mer alvorlig at man bryter løfter overfor eldre mennesker i dette landet. Hva har statsministeren tenkt å gjøre med det?


Les hele debatten