Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om å sørge for at konfliktrådet i Sør-Trøndelag kan videreføre sitt prosjekt for å bekjempe ungdomskriminalitet, og at landets øvrige konfliktråd kan iverksette lignende tiltak

Datert: 07.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Konfliktrådet i Sør-Trøndelag avsluttet i mars et nasjonalt prosjekt for å bekjempe ungdomskriminalitet - i samarbeid med politi, statsadvokat og kommune. Prosjektet synes gjennomført med stor suksess. Av hundre ungdommer registrert i tiltaket, er det svært få tilbakefall og bare 4 ungdommer er tilbakeført til det tradisjonelle rettsapparatet.

Vil statsråden ta initiativ til at prosjektet i Sør-Trøndelag kan videreføres, og til at landets øvrige konfliktråd kan iverksette lignende tiltak mot ungdomskriminalitet?


Les hele debatten