Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Om tryggleik mot privat eller irregulær avlytting knytta til telenettet og Telenor sine teletenester

Datert: 10.01.1997
Besvart: 15.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Har Telenor i dag eit telenett med teletenester som er trygge mot privat eller irregulær avlytting?"


Les hele debatten