Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt Regjeringen denne gangen står samlet bak arbeidet og ønsket om å få et opplegg med grønne sertifikater sammen med Sverige, i henhold til klimaforliket

Datert: 13.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det er bred enighet om at Regjeringens politikk når det gjelder fornybar energiproduksjon har vært en fiasko. Den har kort sagt ikke gitt resultater. Vi har hatt flere olje- og energiministere i denne perioden enn vi har fått nye vindmøller utløst av Regjeringens politikk. Dette er en beskrivelse som hele bransjen er enig i, men Regjeringen har holdt på sitt – de mener opplegget de har lansert, har vært vellykket.

I Stortinget 7. mai kom tidligere senterpartileder og tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga med et oppsiktsvekkende og oppklarende utsagn. Hun sa:

«Problemet er at vi ikke har greid å drive fram den fornybarpolitikken vi burde hatt, fordi det har vært krefter innad i regjering som har gjort det vanskelig. Det er mange i regjering som gjerne skulle sett vi hadde en skarpere fornybarpolitikk.»

Det er sterke ord, men jeg tror det er en rett beskrivelse.

Nå har vi fått forklaringen på hvorfor vi ikke fikk et opplegg med grønne sertifikater i et samarbeid med Sverige. Det var fordi det var «krefter innad i regjering» som ikke ønsket det.

Gjennom klimaforliket har Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre fått Regjeringen med på å gjenoppta forhandlingene med Sverige, med sikte på å få til et opplegg med grønne sertifikater, som vil utløse stor fornybarenergiproduksjon på en forutsigbar måte.

Mitt spørsmål til statsråden er: Er det fortsatt slik at Regjeringen når det gjelder fornybar energipolitikk er i strid med seg selv, eller kan vi denne gangen vente at Regjeringen samlet og med stor kraft står bak arbeidet og ønsket om å få et opplegg med grønne sertifikater sammen med Sverige?


Les hele debatten