Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om at det ennå er vanskelig å se effekten av de 460 nye sivile stillingene i politiet, og hvorvidt statsråden er fornøyd med tempoet i innfasingen av de nye stillingene

Datert: 13.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I den aller første spørretimen i 2009 ble justisministeren konfrontert med den krisepregede situasjonen i politiet. Statsråden svarte med å gi opposisjonen en verbal smekk fordi vi tok opp saken og skapte utrygghet i befolkningen – som han da uttrykte det.

Så kom finanskrisen, så kom innrømmelsen og gladmeldingen om 460 nye stillinger til politiet, som, som det er sagt, skal frigjøre 280 politiårsverk til prioritert politiarbeid. Stillingene kom på et tidspunkt da det fra hele landet ble rapportert om store problemer med å få vaktlistene til å gå rundt, og politiet til tider var så tynt bemannet at man nesten ikke kunne rykke ut når det skjedde kriminalitet.

Om statsråden ikke vil lytte til opposisjonen, burde han i det minste nå kanskje lytte til sine egne politiledere, som ikke legger skjul på at driftsbudsjettene er svært knappe – og de roper varsko.

I Oslo har vi fått vite at det viktige gjengprosjektet ikke fungerer. I Bergen har politiet åpent lagt fram problemene sine for bystyret med klar beskjed om at forventningene hos publikum og politikerne må skrus ned. Det blir mer narkotika, flere ran og grovere vold, færre polititjenestemenn til å gjøre jobben. Og politiet er kjent med organisert kriminalitet som det ikke er kapasitet til å følge opp.

Jeg går ut fra at justisministeren ikke kan si seg tilfreds med en sånn situasjon. Det kan ikke lokalpolitikere gjøre, og folk flest kan heller ikke gjøre det.

Snart fire måneder etter at de 460 sivile stillingene kom, er det ennå vanskelig å se effekten av dem. Ifølge politimestre jeg har snakket med, er det lagt så mange føringer rundt prosessen at man nå forsinkes med utlysing av tilsetting. Stillingene skulle også være et supplement til grunnbemanningen i politiet, og komme i tillegg som en styrking.

Så spørsmålet mitt til statsråden er om han er fornøyd med tempoet i innfasingen av de sivile stillingene, tatt i betraktning det store behovet som er i politiet, og om han tror han skal få den forventede effekten ut av de 460 stillingene.


Les hele debatten