Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at det blir få eller ingen øvelser for mange HV-distrikter i inneværende år, og at Heimevernet vil dø ut som forsvarsgren hvis denne utviklingen fortsetter

Datert: 13.05.2009
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 20.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): For mange HV-distrikter blir det i inneværende år få eller ingen øvelser for HV-soldatene. Dette er en farlig utvikling, og fortsetter dette vil Heimevernet dø ut som forsvarsgren. Denne uromeldingen kommer blant annet fra HV-05 i Hedmark/Oppland.

Ser statsråden med uro på denne utviklingen?


Les hele debatten