Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om å vurdere en ordning med fast dommer tilknyttet regionale barnehus for å forestå dommeravhør og som ambulerer til den aktuelle domstol når saken behandles

Datert: 14.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det er nå etablert fem regionale barnehus. Store avstander til barnehusene gjør at både domstoler og politi i for liten grad benytter det nye tilbudet. Begrunnelsen er knapphet på personell og høye reisekostnader. Konkret betyr dette at mange barn ikke får den koordinerte oppfølging barnehusene var ment å gi.

For å løse problemet knyttet til domstolen, vil statsråden vurdere en ordning med fast dommer tilknyttet regionale barnehus for å forestå dommeravhør og som ambulerer til den aktuelle domstol når saken behandles?


Les hele debatten