Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden er komfortabel med å sitte i regjeringskontorene og bære ansvaret for en politikk som går på tvers av SVs offisielle miljø- og klimapolitikk

Datert: 20.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Den 9. mars 2000 gikk Bondevik-regjeringen av, fordi man ikke ville uthule forurensingsloven. Kabinettspørsmål ble stilt fordi Arbeiderpartiet krevde at man skulle bygge gasskraftverk på bakgrunn av dagens teknologi. Som en direkte følge av Bondevik-regjeringens avgang, ble gasskraftverket på Kårstø senere bygd. Statsråd Solheim har sagt tidligere i debatten at Bondevik II-regjeringen hadde en la-skure-holdning til gasskraftpolitikken. Avgangen fra regjeringskontorene forteller vel at Bondevik-regjeringen ikke hadde en la-skure-holdning til gasskraftpolitikk.

Den 17. oktober 2005 gikk SV inn i regjeringskontorene. Det ble krav om rensing av Kårstø innen 2009, men vi ser altså av revidert nasjonalbudsjett at disse planene er lagt på is med SV i regjeringskontorene.

For litt over 14 dager siden fremmet Regjeringen en utbyggingssak for Goliat. Goliat ligger i et sårbart og kystnært område, og vi vil få økte klimagassutslipp. Samme dag fremmet Regjeringen en sak om å åpne for oljeboring i arktiske strøk. I SVs program for 2009, står det at SV er imot både petroleumsaktivitet i Barentshavet og rundt Svalbard. På mandag var SVs representanter her på huset med på ikke en gang å tørre å ta debatten om StatoilHydros oljesandaktivitet i Canada, til tross for at miljøvernministeren har sagt at selskapets engasjement i oljesand er uakseptabelt – 14 dagers historie.

Mitt spørsmål er om statsråden er komfortabel med å sitte i regjeringskontorene og bære ansvaret for en politikk som går så på tvers av SVs offisielle miljø- og klimapolitikk.


Les hele debatten