Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt statsråden er villig til å utfordre LO for å ta opp kampen for kvinner med høyere utdannelse i offentlig sektor, med bakgrunn i Høyres forslag om en likelønnspott

Datert: 20.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): De som har de viktigste jobbene i samfunnet vårt, lærere og sykepleiere, tjener 80 øre der ansatte i privat sektor med tilsvarende utdanning tjener 1 krone. Skal vi skape verdens beste velferdssamfunn, må utdannelse lønne seg, også i offentlig sektor.

Nye beregninger fra SSB viser at vi vil ha behov for 40 000 nye årsverk i helse- og omsorgssektoren i 2030. Sosial- og helsedirektoratet slår fast at 20–50 pst. av beboere i sykehjem er underernærte. Over 40 pst. av de ansatte er ufaglærte. 20 pst. av beboerne på sykehjem i Norge i dag blir feilmedisinert.

Svaret på utfordringene knyttet til kvalitet på offentlige tjenester handler om å lønne de som har utdannelse, godt nok, og rekruttere nye mennesker til disse viktigste jobbene. Derfor har Høyre foreslått en kompetansepott, eller en likelønnspott, som likelønnskommisjonen kaller det, som innebærer et lønnsløft for de med høyere utdannelse i offentlig sektor utover rammene i lønnsoppgjøret. Vi er derfor bekymret når en leser at SV-leder Kristin Halvorsen på LO-kongressen slutter rekkene med mannfolkene i LO bak lavtlønnsstrategien istedenfor å ta opp kampen for kvinnene med utdannelse i offentlig sektor.

Likelønnskampen i 2009 og 2010 dreier seg om å heve de med utdannelse i offentlig sektor. Det er der kvinner med utdannelse jobber. Er statsråden villig til å utfordre LO for å ta opp kampen for kvinner med høyere utdannelse i offentlig sektor?


Les hele debatten