Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til utenriksministeren

Om den alvorlige situasjonen som har oppstått i Pakistan etter at regjeringen valgte å gi Taliban kontroll over deler av et område av landet

Datert: 27.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Jeg tror de aller fleste i denne sal vil være enige om det at det hviler et tungt alvor over situasjonen i Pakistan, og at det også må ses i sammenheng med den situasjonen at Norge har valgt å delta med stor styrke og aktivitet – med full støtte fra dette storting og fra Venstre – i Afghanistan. Dette kom sterkt fram på NATOs parlamentarikermøte i en rekke sterke innlegg. Utenriksministeren var selv til stede, men andre representanter tok til orde for situasjonen.

Vi vet altså at Pakistan nå har fått en demokratisk valgt regjering. Vi vet at den regjeringen valgte å gi Taliban kontrollen over deler av et område av landet, og vi ser nå at etter at de tok kontrollen har den pakistanske regjering vært nødt til å gå til en militær offensiv, som de nå ser ut til å ha stor støtte i befolkningen for. Det er åpenbart at dette skjer fordi Taliban-styret i Swat-dalen har avslørt hvordan Taliban ter seg når de har makt, og at sivilbefolkningen går imot. Vi ser altså ingen demonstrasjoner mot regjeringens militæroffensiv, men vi ser at regjeringen utsettes for angrep med bomber, senes i Lahore i dag.

De fleste vil være enige om at situasjonen i en stat som ligger så nær opp til Afghanistan, og som Norge har tette kontakter med, med mange borgere som har kommet derfra og hit, men som også er en islamsk stat med atomvåpen, er en alvorlig og krevende situasjon. Så jeg inviterer i grunnen i den første delen av spørsmålet mitt utenriksministeren til å resonere over denne situasjonen, fordi vi har vel lært i de senere årene i Norge at det som er fjernt borte, ofte kommer nært, og vi har valgt å sørge for at det som er alvorlig fjernt borte, skal vi gjøre noe med. Derfor har vi under et FN-mandat valgt å delta i Afghanistan. Vi har valgt å gjøre alt det vi gjør i det landet. Men nå er det situasjonen i nabolandet som bør påkalle stort alvor, og mitt åpne spørsmål til utenriksministeren er om vi kan få hans vurdering av den situasjonen akkurat nå.


Les hele debatten