Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

Om hvorvidt UDs utbetaling av offentlig støtte til innvandrerorganisasjoner som Pakistan Velferds Organisasjon vitner om betryggende kontrollrutiner i departementet

Datert: 27.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Jeg viser til de siste dagers avsløringer fra TV 2, hvor det fremkom at en innvandrerorganisasjon, Pakistan Velferds Organisasjon, har drevet med juks og triks – dersom dette er riktig – og på urettmessig grunnlag har mottatt skattepenger, bl.a. har de fått tilskudd gjennom Oslo kommune på bakgrunn av falske medlemslister. Men utover det har det også vært avslørt at denne organisasjonen har mottatt 265 000 norske kroner fra Utenriksdepartementet for å finansiere et seminar om islam og demokrati. I den forbindelse har det blitt avslørt at det har blitt produsert falske underskrifter, bl.a. av en statsråd i Pakistan, og også av en høyesterettsdommer. Dette har også blitt innrømmet fra lederens side. Det er også ganske spesielle fakturaer som ligger til grunn, bl.a. reiseregning på 120 000 kr på en håndskrevet papirlapp. Det ble spist mat på dette seminaret for 60 000 kr.

Mener statsråden at Utenriksdepartementets utbetaling av offentlig støtte til innvandrerorganisasjoner som Pakistan Velverds Organisasjon, vitner om betryggende kontrollrutiner i departementet, eller har naiviteten blitt noe vel fremtredende i saker som dette?


Les hele debatten