Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 06.12.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Folk som reiser med hund på tog er på de fleste av NSBs sine jernbanestrekninger henvist til å sitte i røykevogn, noe som oppleves som en stor belastning for mange.

Kan statsråden tenke seg å være behjelpelig med å finne ordninger som vil bedre forholdene for denne gruppe reisende?"


Les hele debatten