Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre en forsvarlig bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten

Datert: 15.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ifølge Helsetilsynets nasjonale kartlegging i sommer av bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten, var hver fjerde ambulanse ikke bemannet i henhold til gjeldende forskriftskrav. Flere helseforetak har opplyst at de med dagens utdanningskapasitet og rekruttering ikke vil klare å oppfylle akuttforskriftens krav innen overgangsordningen utløper 1. april 2010.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en forsvarlig bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten innen 1. april 2010?


Les hele debatten