Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Om å forsterke forskrift for foreldrebetaling i barnehage og SFO ved å stille krav til inntektsgraderte satser

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Innføring av makspris i barnehagene har i liten grad hjulpet de familiene som har aller dårligst råd, siden maksprisen først og fremst er redusert for de som betalte høyeste satser tidligere. I SFO er det mindre vanlig med inntektsgraderte satser, noe som medfører at noen ikke har råd til å benytte seg av tilbudet.

Vil statsråden forsterke forskrift for foreldrebetaling i barnehage og SFO, for eksempel ved å stille krav om at forsørgere med inntekt under 2 G maksimalt skal betale 40 pst. av gjeldende makssats?


Les hele debatten