Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om å ta initiativ til en gjennomgang av gjeldende praksis med offentliggjøring av ligningen, da det er grunn til å spørre om personvernet i dag ivaretas på en god nok måte

Datert: 26.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det har lenge vært stor grad av offentlighet rundt ligningen i Norge. I 2007 sørget stortingsflertallet for ytterligere økt tilgang til de såkalte skattelistene. I lys av den teknologiske utvikling er det grunn til å spørre om personvernet i dag ivaretas på en god nok måte og om dagens praksis kan medføre en økt risiko for misbruk av kriminelle.

Vil statsråden ta initiativ til en bred gjennomgang av gjeldende praksis slik at eventuelle endringer kan tre i kraft før ligningen for 2009 er klar?


Les hele debatten