Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å ta Riksrevisjonens kritikk på alvor og rydde opp i togkaoset på Østlandet, med henvisning til innstillinger og forsinkelser i togtrafikken

Datert: 26.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Regjeringen har fått hard kritikk av Riksrevisjonen for arbeidet med å rydde opp i innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Dette til tross for at Riksrevisjonen ved en rekke anledninger har tatt dette opp. Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete var lite lydhør for kritikk, og la skylden for togkaoset på tidligere regjeringer.

Tar statsråden Riksrevisjonens kritikk på alvor, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å rydde opp i togkaoset på Østlandet?


Les hele debatten