Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

Om å bidra til full mobildekning i Agder, med eksempel i Iveland der under halvparten av husstandene har dekning

Datert: 29.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): God mobildekning er svært viktig både for næringsliv og enkeltpersoner. 95 pst. av husstandene i Agder har mobildekning, men målt på mikronivå viser det seg at dekningen flere steder er langt lavere. I Iveland har under halvparten av husstandene dekning. Under høstens valgkamp lovet daværende kommunal- og regionalminister Kleppa å ta tak i denne saken. Mange er derfor svært skuffet over at det ikke er satt av midler til dette i statsbudsjettet for 2010.

Hvordan vil statsråden bidra til full mobildekning i Agder?


Les hele debatten