Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er nødvendig med nye organisatoriske og finansielle grep for å få til et kraftig løft både for vei og jernbane

Datert: 29.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Som fylkesmann har Sigbjørn Johnsen krevet langt kraftigere satsing på vei og jernbane, omorganisering av samferdselsetatene og innføring av nye finansieringsformer som OPS og prosjektfinansiering. I en kronikk i fjor skrev han bl.a. at "Norge er havnet på etterskudd i løsningen av nasjonens behov for infrastruktur både når det gjelder jernbane og vei".

Er statsråden enig med finansministeren i at nye organisatoriske og finansielle grep er nødvendig for å få til et kraftig løft både for vei og jernbane?


Les hele debatten