Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justisministeren

Datert: 29.10.2009
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Gjennom flere år har det skjedd en rekke alvorlige voldshendelser knyttet til fotballkamper. Det har vært spesielle voldelige "casualmiljøer" som planlegger og organiserer dette. Klubbene og supporterklubbene som "casualgruppene" påberoper seg å kjempe for, tar sterkt avstand fra dem, men de er avhengige av politiets innsats for å løse problemet. Blant annet i Danmark, England og Sverige er det innført egne lovhjemler som gir politiet bedre mulighet for å forebygge og gripe inn overfor "casualgrupper".

Hvilke tiltak mener statsråden det er behov for her i landet?


Les hele debatten