Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Datert: 28.10.2009
Besvart på vegne av: Justisministeren
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Direktoratet for nødkommunikasjon har av Riksrevisjonen fått vesentlige merknader knyttet til styringen og gjennomføringen av Nødnettprosjektet. Behovet for Nødnettet anses som større nå enn da det ble vedtatt bygget ut. Stortinget kan ikke sies å ha fått tilstrekkelig informasjon og informasjonen har kommet sent.

Hvilke konkrete tiltak gjennomfører Regjeringen for å begrense skadevirkningene både sikkerhetsmessig og økonomisk?


Les hele debatten