Muntlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å løse konflikten mellom bøndene og reinnæringen i Nord-Norge, med henvisning til at det er for mye rein i forhold til beitegrunnlaget og bøndene innvaderes av rein som ødelegger det de har bygd opp

Datert: 04.11.2009
Besvart: 04.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Nord-Norge, og spesielt Finmark, opplever nå den største konflikten siden Alta-aksjonen for nærmere 30 år siden. I dag har vi lovløse tilstander for bøndene, der bøndene innvaderes av rein som ødelegger det de har bygd opp. Det er vedtatt at det skal være i overkant av 60 000 rein i Finmark, vi har over 100 000 i dag. Riksrevisjonen har også vært kritisk til at det er for mye rein på grunn av at det ikke er nok beite. Vi ser også at det i hele Nord-Norge er store problemer på veinettet. Der man salter veiene, har det ført til store trafikale problemer ved at rein kommer ned for å få salt fra veiene.

Vi ser også at landbruksministeren i dag har uttalt i Altaposten at man ønsker å sette ned et meklingsutvalg. Jeg tror med all respekt at et meklingsutvalg ikke er riktige veien å gå. Vi mener at vi må ha handling. Dette er ikke noe som har kommet over natten, det har vart i mange år, og det har ikke vært vist handling fra ministerens side. Jeg krever faktisk at det er på tide at ministeren viser handling overfor bøndene i Nord-Norge. Det har også med at det i reinnæringen blir sagt at man skal gjerde inn for å minske problemet. Hvis meklingen går ut på at de skal gjerde inn, blir mitt spørsmål til ministeren hvem som må ta utgiftene med inngjerdingen. Paradokset for meg er at det aldri har vært nedlagt flere jordbruk i landet enn med Senterpartiet i makten – der de sitter i dag. Når vi ser hva som skjer i Nord-Norge, er det klart at jordbruk blir nedlagt når man ikke får muligheten til å overleve.

Mitt spørsmål til ministeren er: Hvordan kan vi få en snarlig løsning på dette, i stedet for bare å prate?


Les hele debatten