Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Datert: 05.11.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart på vegne av: Justisministeren
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Etableringen av nytt nødnummer og nytt nødnett er svært viktig for berørte etater og samfunnssikkerheten. Dessverre preges prosessen knyttet til begge sakene av stor konflikt mellom ulike fagmiljøer og departement og man er kraftig på etterskudd.

Hvordan vil statsråden ved Statsministerens kontor sørge for en bedre samordning av disse prosessene?


Les hele debatten