Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kulturministeren

Datert: 08.01.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Gjennom St.prp. nr. 56 (1993-94) slo Stortinget fast at Preus fotomuseum på 1 400 kvadratmeter skulle bli flytta til 4. etasje i Magasin A på Karljohansvern i Horten. Arbeidet skulle vært fullført innen 31. desember 1995.

Hvorfor er ikke vedtaket i Stortinget gjennomført?"


Les hele debatten