Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til fornyings- og kirkeministeren

Om at Statsbygg plutselig har lagt ut tidligere Statens Gartnerskole Dømmesmoen i Aust-Agder for salg, og hva statsråden kan bidra med for å sikre eiendommens arealer for allmennheten

Datert: 05.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Statsbyggs avhending av eiendommer med åpenbar verdi for allmennheten er en utfordring. Tidligere Statens Gartnerskole Dømmesmoen i Aust-Agder er et slikt eksempel. Statsbygg fikk godkjent et pilotprosjekt på Dømmesmoen for å se på en langsiktig strategi for avhending av slike eiendommer. Prosjektet har gått over flere år. Eiendommen er nå plutselig lagt ut for salg i markedet.

Hvor ble det av prosjektet og den langsiktige strategien, og hva kan statsråden nå bidra med for å sikre eiendommens arealer for allmennheten?


Les hele debatten