Spørretimespørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om sammenhengen mellom miljømessig bærekraft i oppdrettsnæringen og tilfellet av Infeksiøs lakseanemi, med henvisning til at oppdrettsmiljøet i Sør-Troms har fått begrensninger i sin virksomhet grunnet ILA-epidemien

Datert: 05.11.2009
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 11.11.2009 av fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Kent Gudmundsen (H)

Spørsmål

Kent Gudmundsen (H): Oppdrettsmiljøet i Sør-Troms har fått begrensninger i sin virksomhet grunnet den alvorlige ILA-epidemien, Infeksiøs lakseanemi, som fant sted for ett år siden. Departementet har nå lagt til grunn at dette området ikke har miljømessig bærekraft for å ta del i kapasitetsøkningen på 5 pst. som resten av næringen kan kjøpe. Dette grunnet det nevnte tilfellet av ILA.

Hvilken sammenheng er det statsråden ser mellom miljømessig bærekraft og ILA-epidemien som var for ett år siden?


Les hele debatten