Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er grunnen til at ikke Tamiflu kan selges fritt til alle som ønsker å forebygge eller dempe effekten av svineinfluensa

Datert: 05.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Helse- og omsorgsministeren har innført en egen ordning for tildeling av den vanligvis reseptbelagte medisinen Tamiflu. Det har i etterkant av dette oppstått misforståelser og vanskeligheter for pasienter som ville benytte seg av ordningen.

Hva er grunnen til at ikke Tamiflu, som har påvist dempende effekt på svineinfluensa, kan selges fritt til alle som ønsker å forebygge eller dempe et mulig sykdomsforløp?


Les hele debatten