Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Om å bedre betingelsene på skattesiden for privat kapital og øke konkurranseevnen for næringslivet, med bakgrunn i en solskinnshistorie fra Sørlandet, der privat kapital gikk inn og reddet en bedrift

Datert: 11.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er hyggelig hvis den nye næringsministeren fortsetter å stå her oppe, så kan jeg stille mitt spørsmål til han.

Jeg ser av Dagens Næringsliv og andre aviser at han var på Sørlandet i går. Den solskinnshistorien han deltok i der nede, er interessant. Den skyldes at privat kapital har kommet inn og reddet en bedrift. Det er privat kapital som denne regjeringen stort sett bare har lagt snublesteiner i veien for i hele foregående periode. Derfor er det interessant at næringsministeren tar opp dette med privat kapital i sitt første svar i dag.

Høyre kommer til å utfordre næringsministeren på en rekke punkter når det gjelder næringspolitikken. Jeg kommer i dag til å sende over et brev til departementet som går på dette med å øke konkurranseevnen, se på privat kapitals betingelser i forhold til økonomisk politikk, i forhold til skattepolitikken, se på at det må bli lettere å etablere seg og ikke minst drive bedrifter videre, og at vi må ha styrke til å stå imot når tidene blir vanskeligere. Det er ingen tvil om at lønnsveksten har vært for høy, konkurranseevnen har blitt svekket over tid. Når vi i tillegg ser økte skatter for næringslivet og kronestyrking, er det klart at det blir problemer rundt omkring.

Det som er spørsmålet mitt – og det kommer egentlig på bakgrunn av dette som skjedde nede på Sørlandet, hvor statsråden lovpriste det som var skjedd der, uten at staten for så vidt hadde hatt noen rolle – er: Vil den nye næringsministeren ta eksempel av det, når han ser hva privat kapital kan få til, og legge forholdene bedre til rette for at slike solskinnshistorier kan gjenta seg, ved at det blir bedre betingelser på skattesiden for privat kapital?


Les hele debatten