Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt den nye statsråden ved Statsministerens kontor vil ta tak i problemstillingene i forbindelse med en samlet areal- og transportplanlegging, der kommuner opplever at statens manglende samordning av mål, virkemidler og fremdrift hindrer egen byutvikling

Datert: 05.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I forbindelse med en samlet areal- og transportplanlegging opplever kommuner at statens manglende samordning av mål, virkemidler og fremdrift hindrer egen byutvikling.

Vil den nye statsråden ved Statsministerens kontor ta tak i disse problemstillingene?


Les hele debatten